Tradisjonell bruk og erfaringskunnskap

Namsblankfoto 2I 2012 utarbeidet Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) en rapport om tradisjonell bruk og erfaringskunnskap knyttet til Namsblanken. Gjennom flere intervjuer har KLV samlet inn interessante historier og informasjon om Namsblanken.

Rapporten kan du laste ned og lese på følgende link:  Tradisjonell bruk og erfaringskunskap.