Namsblanken – en spesiell kar!

Namsblank Per H Olsen NTNUSmåblank (Namsblank): Norges sjeldneste biologiske mangfold?

I øvre del av Namsenvassdraget lever Europas rareste laksebestand. Denne vesle laksen, som kalles småblank eller namsblank, lever hele livet i elva. Den har en spesiell økologi og genetikk og et levesett som skiller seg helt fra alle andre laksebestander.

Går du inn her, kan du lese hele artikkelen som sto i Namdalsavisa torsdag 3. april 2014. Går du inn på følgende link; Sandlund et al 2014 småblank ece31040, kan du lese hele rapporten som artikkelen bygger på. NINA’s egen presentasjon finner du her.