Innsamling av Namsblank 2014

SAMSUNG

Fisking med elektrisk fiskeapparat etter Namsblank

Onsdag 15. oktober 2014 ble det samla inn ca 40 namsblank fra Mellingselva i Namsskogan, øverst i Namsenvassdraget. Jobben ble utført av representanter fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø, Grong kommune og Grong Fritid/Namsen laksakvarium.

Namsblanken fanges ved hjelp av et elektrisk fiskeapparat, som svimslår fisken, som igjen tas opp av vatnet med en liten håv. Art- og kjønnsbestemmelse foregår umiddelbart, hvorpå de kjønnsmodne hannen havner i bøtta for videre oppbevaring. Ca 30 av fiskene er kjønnsmodne hanner mellom 15-25 cm og har sånn sett relativt lite melke.

Inntill videre oppbevares fiskene på Namsen laksakvarium på Harran i Grong, før de skal videre til Trondheim for stryking og videre prøvetaking.

 

 

 

 

Les mer

Ny Namsblankrapport

ørret fiskKartlegging av småblankforekomst i sidevassdrag til Øvre Namsen. Resultat fra undervanns-observasjoner i 2008, 2011 og 2012. Arbeidet utført av Gunnbjørn Bremset, Eva Marita Ulvan og Eva Bonsak Thorstad. Rapporten kan lastes ned ved å gå inn på følgende link;  NINA Rapport 1058.

Foto: Namsblank (øverst) og ørret. Fotograf: Ole Kristian Berg

Les mer