Ny Namsblankrapport

ørret fiskKartlegging av småblankforekomst i sidevassdrag til Øvre Namsen. Resultat fra undervanns-observasjoner i 2008, 2011 og 2012. Arbeidet utført av Gunnbjørn Bremset, Eva Marita Ulvan og Eva Bonsak Thorstad. Rapporten kan lastes ned ved å gå inn på følgende link;  NINA Rapport 1058.

Foto: Namsblank (øverst) og ørret. Fotograf: Ole Kristian Berg