NINA Minirap. 545

Namsblank hunn (øverst) og hann PerHOlsenNTNUNorsk Institutt for naturforskning (NINA) skal i samarbeid med NTNU Institutt for biologi, NTNU Vitenskapsmuseet og Rådgivende Biologer AS gjennomføre et prosjekt for å kartlegge den fiskebiologiske tilstanden i Øvre Namsen. Oppdragsgiver er NTE Energi AS.

Hensikten med undersøkelsene er å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for namsblankbestandene, spesielt for å oppdatere kunnskapen om reguleringseffektene på namsblanken. Dette skal gi et bedre grunnlag for en framtidig bærekraftig forvaltning av denne unike laksen. Bakgrunnen for prosjektet er et pålegg om undersøkelser fra Miljødirektoratet til NTE Energi AS. Prosjektet startet høsten 2014 og feltaktivitet varer frem til 2018, med rapportering i 2019. NINA er hovedansvarlig for prosjektet.

Her kan du lese hele NINA Minirapport 545; Årsrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen i 2014.

 

Les mer

NINA Rap. 1132 i 2014

NaEvaNamsenNamsskoganSentrum-095msblanken finnes bare i Namsen med sideelver og er den eneste forekomsten i Europa av denne småvokste laksetypen som fullfører hele livssyklusen i elv.

Namsblanken finns også i Frøyningselva, en sideelv til Namsen og som nå drenerer et 133,2 km² stort nedbørfelt nordvest for Namsskogan etter fraføring av 27,3 km² (17 %) til Åbjøravassdraget i 1979. Frøyningselva er 5,3 km lang, arealet er 253 900 m² og gjennomsnittlig vannføring er beregnet til 9,9 m³/s i perioden 2003-2013. De fiskebiologiske undersøkelsene i 2014 hadde som formål å kartlegge namsblankens utbredelse og tetthet i Frøyningselva og å vurdere eventuelle effekter på namsblanken av redusert vannføring som følge av fraføringene.

Her finner du hele NINA Rapport 1132; «Fiskeribiologiske undersøkelser i Frøyningselva i 2014».

Les mer