NINA Minirap. 545

Namsblank hunn (øverst) og hann PerHOlsenNTNUNorsk Institutt for naturforskning (NINA) skal i samarbeid med NTNU Institutt for biologi, NTNU Vitenskapsmuseet og Rådgivende Biologer AS gjennomføre et prosjekt for å kartlegge den fiskebiologiske tilstanden i Øvre Namsen. Oppdragsgiver er NTE Energi AS.

Hensikten med undersøkelsene er å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for namsblankbestandene, spesielt for å oppdatere kunnskapen om reguleringseffektene på namsblanken. Dette skal gi et bedre grunnlag for en framtidig bærekraftig forvaltning av denne unike laksen. Bakgrunnen for prosjektet er et pålegg om undersøkelser fra Miljødirektoratet til NTE Energi AS. Prosjektet startet høsten 2014 og feltaktivitet varer frem til 2018, med rapportering i 2019. NINA er hovedansvarlig for prosjektet.

Her kan du lese hele NINA Minirapport 545; Årsrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen i 2014.