Innsamling av Namsblank 2015

Namsblank i akvarium 171015 RH (2)Mandag 12. oktober 2015 ble det fanget inn ca. 40 namsblankhanner i Frøyningselva i Namsskogan. Dette er ei sideelv til Namsen, hvor det finnes en relativt tett bestand av namsblank.

Namsblanken vil bli oppbevart i Namsen laksakvarium, i påvente av at de skal fraktes til Veterinærinstituttet i Trondheim for videre prøvetaking.

Den 26. oktober 2015 ble namsblanken fraktet til Veterinærinstituttet (VI) i Trondheim for stryking og diverse annen prøvetaking. Transporten gikk greit og tilbakemeldingen fra VI viste at de hadde fått tatt og frosset melke fra 18 namsblankhanner. Dette blir lagret i genbanken.

Les mer