Prøvefiske i Mellingsvatnet 2015

Mellingsvatnet Namsskogan 2015Natt til tirsdag 4. august 2015 ble det prøvefisket med garn etter Namsblank i sørenden av Mellingsvatnet. Formålet med prøvefiske var å få et innblikk i hvor stor grad blank benytter Mellingsvatnet som leveområde. Prøvefisket ble gjennomført av Norsk Institutt for naturforskning (NINA).

NINA-notat om prøvefiske etter blank i Mellingsvatnet 2015