Sikring av Namsblankmelke

Sikring av Namsblankmelke Veterinærinstituttet 2015 2Her ser vi ansatte hos Veterinærinstituttet som sikrer melke fra Namsblank som ble fanget i Frøyningselva i 2015 (se eget innlegg om fangsten i Frøyningselva i oktober 2015 her).

Det ble også i 2014 innsamlet Namsblank til samme formål (fryse ned melke i genbank for evt. framtidig behov). Da ble Namsblanken fanget i Mellingselva (se eget innlegg her).