Namsblanken omtalt i Naturen

NorgNaturen Nr 3 2014e har ikke mange eksempler på unikt biologisk mangfold. Spesielt når det gjelder virveldyr består faunaen av arter og artsbestander som også forekommer andre steder. Det finnes i imidlertid et karakteristisk unntak: småblank. Denne elvestasjonære dverglaksen lever kun i den øvre delen av Namsen og er økologisk og genetisk enestående i verden. Den fåtallige og sårbare bestanden representerer det mest unike virveldyret vi har her i landet. Men småblanken klassifiseres ikke som en egen art, og er derfor ikke inkludert i rødlista. Klikk på bildet eller her for å få tilgang til Naturen nr. 3/2014.

Les mer

Namsblanken på NRK!

Elfiske Frøyningselva 121015 (1)Namsblanken er en særegen laksestamme som lever i de øvre delene av Namsen. Lokalt blir den kalt for Namsblank men den blir også omtalt som Småblank. Se NRK og Kjartan Trana’s flotte film om Namsblanken fra 12. oktober 2012 her.

 

 

Les mer