Artsdatabanken- faktaark

Utbredelseskart Namsblank 2013Småblank, også kalt namsblank, er en ferskvannsstasjonær laksebestand som finnes kun i øvre deler av Namsenvassdraget i NordTrøndelag. Småblank lever hele livet i elva, uten vandringer til havet eller innsjøer. Som navnet antyder er de småvokste, og oppnår sjelden lengder over 25-30 cm. Småblank ble kategorisert som kritisk truet (CR) i Norsk Rødliste 2006, men ble ikke vurdert til Norsk rødliste for arter 2010. Les hele faktaarket her.