Namsblanken før og nå

For tiden foregår det en omfattende registrering av namsblanken (småblank) i øvre deler av Namsen (se innlegget; Årsrapport 2016). Dette fordi man er usikker på namsblankens status i vassdraget og fordi NTE har søkt om konsesjon for utbygging av Trongfossen.

En kveldsfangst i Kælvbækkoddo

Undertegnede kom til Grong og bosatte seg i Harran i 1991 og på den tiden var det vanlig å få både ørret og namsblank når man fisket i øvre Namsen. På en kveldstur hvor man kunne få 10 fisker, var vanligvis 7-8 av fiskene ørret og 2-3 namsblank. I dag når vi fisker på de samme stedene, er det sjelden at vi får namsblank. Noe har skjedd, men hva? Det er vel det forskerne skal prøve å finne ut av. Undersøkelsene skal være ferdige i løpet av 2018 og rapporteres i 2019.

Legger ved et bilde fra midten på 1990-tallet, som viser en kveldsfangst i øvre Namsen. Med et litt trent øye ser vi at de to minste fiskene er namsblank mens de fire andre er ørret. En vanlig fordeling den gang.

Les mer

Årsrapport 2016

I 2016 ble det gjennomført ulike fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen på strekningen mellom Namsskogan sentrum og Åsmulfossen, samt garnfiske i terskelbassenget oppstrøms Namsskogan sentrum, samt i hølen ved Bjørnstadfossen. Undersøkelsene har hovedfokus på bestandene av småblank og er en videreføring av et undersøkelsesprogram som ble startet opp i 2014. Undersøkelsene utføres i samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Rådgivende Biologer AS, og er knyttet til reguleringene i Øvre Namsen på oppdrag for NTE Energi AS.

Rapporten kan du lese nedenfor;

NINA Rapport 1298 Årsrapport Namsblankprosjekt 2016 (1)

Les mer