Namsblanken før og nå

For tiden foregår det en omfattende registrering av namsblanken (småblank) i øvre deler av Namsen (se innlegget; Årsrapport 2016). Dette fordi man er usikker på namsblankens status i vassdraget og fordi NTE har søkt om konsesjon for utbygging av Trongfossen.

En kveldsfangst i Kælvbækkoddo

Undertegnede kom til Grong og bosatte seg i Harran i 1991 og på den tiden var det vanlig å få både ørret og namsblank når man fisket i øvre Namsen. På en kveldstur hvor man kunne få 10 fisker, var vanligvis 7-8 av fiskene ørret og 2-3 namsblank. I dag når vi fisker på de samme stedene, er det sjelden at vi får namsblank. Noe har skjedd, men hva? Det er vel det forskerne skal prøve å finne ut av. Undersøkelsene skal være ferdige i løpet av 2018 og rapporteres i 2019.

Legger ved et bilde fra midten på 1990-tallet, som viser en kveldsfangst i øvre Namsen. Med et litt trent øye ser vi at de to minste fiskene er namsblank mens de fire andre er ørret. En vanlig fordeling den gang.