Ny namsblankrapport

Småblank (Namsblank) er den eneste rent elvelevende laksen i Europa, og finnes kun i øvre deler av Namsenvassdraget. Størrelsen på bestanden er ukjent, men det er grunn til at tro at bestandstettheten har gått ned siden 1950-tallet, siden det i dag fanges mindre småblank tross større innsats. I tillegg vet vi at egnet habitat har forsvunnet på grunn av at tidligere strie elvepartier er gjort om til stilleflytende områder og magasiner på grunn av kraftreguleringen. Les hele rapporten her.

Les mer