Ny rapport om Namsblanken

NINA har sammen med flere gitt ut en ny rapport om Namsblanken (småblank). Den ble publisert i april 2020. Tittelen på rapporten er: Migration and habitat use of the landloced riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank.

Namsblank (småblank) i sitt rette element

Resultatene viste at Namsblanken (småblank) er langt mer stasjonær enn det som er kjent for andre relikte laksepopulasjoner.

Les mer