NINA Minirap. 545

Namsblank hunn (øverst) og hann PerHOlsenNTNUNorsk Institutt for naturforskning (NINA) skal i samarbeid med NTNU Institutt for biologi, NTNU Vitenskapsmuseet og Rådgivende Biologer AS gjennomføre et prosjekt for å kartlegge den fiskebiologiske tilstanden i Øvre Namsen. Oppdragsgiver er NTE Energi AS.

Hensikten med undersøkelsene er å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for namsblankbestandene, spesielt for å oppdatere kunnskapen om reguleringseffektene på namsblanken. Dette skal gi et bedre grunnlag for en framtidig bærekraftig forvaltning av denne unike laksen. Bakgrunnen for prosjektet er et pålegg om undersøkelser fra Miljødirektoratet til NTE Energi AS. Prosjektet startet høsten 2014 og feltaktivitet varer frem til 2018, med rapportering i 2019. NINA er hovedansvarlig for prosjektet.

Her kan du lese hele NINA Minirapport 545; Årsrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen i 2014.

 

Les mer

NINA Rap. 1132 i 2014

NaEvaNamsenNamsskoganSentrum-095msblanken finnes bare i Namsen med sideelver og er den eneste forekomsten i Europa av denne småvokste laksetypen som fullfører hele livssyklusen i elv.

Namsblanken finns også i Frøyningselva, en sideelv til Namsen og som nå drenerer et 133,2 km² stort nedbørfelt nordvest for Namsskogan etter fraføring av 27,3 km² (17 %) til Åbjøravassdraget i 1979. Frøyningselva er 5,3 km lang, arealet er 253 900 m² og gjennomsnittlig vannføring er beregnet til 9,9 m³/s i perioden 2003-2013. De fiskebiologiske undersøkelsene i 2014 hadde som formål å kartlegge namsblankens utbredelse og tetthet i Frøyningselva og å vurdere eventuelle effekter på namsblanken av redusert vannføring som følge av fraføringene.

Her finner du hele NINA Rapport 1132; «Fiskeribiologiske undersøkelser i Frøyningselva i 2014».

Les mer

Verdens lateste laks

Namsblank hunn (øverst) og hann. Foto: Per H. Olsen, NTNU

I Aftenpostens A-Magasinet den 19. september 2014 skriver Halvor Hegtun om Namsblanken. All laks legger ut på vandring. Unntaket er en heimføding av en nordtrøndersk minilaks som aldri vil ut, nemelig Namsblanken.

Her kan du lese hele artikkelen.

Les mer

Innsamling av Namsblank 2014

SAMSUNG

Fisking med elektrisk fiskeapparat etter Namsblank

Onsdag 15. oktober 2014 ble det samla inn ca 40 namsblank fra Mellingselva i Namsskogan, øverst i Namsenvassdraget. Jobben ble utført av representanter fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø, Grong kommune og Grong Fritid/Namsen laksakvarium.

Namsblanken fanges ved hjelp av et elektrisk fiskeapparat, som svimslår fisken, som igjen tas opp av vatnet med en liten håv. Art- og kjønnsbestemmelse foregår umiddelbart, hvorpå de kjønnsmodne hannen havner i bøtta for videre oppbevaring. Ca 30 av fiskene er kjønnsmodne hanner mellom 15-25 cm og har sånn sett relativt lite melke.

Inntill videre oppbevares fiskene på Namsen laksakvarium på Harran i Grong, før de skal videre til Trondheim for stryking og videre prøvetaking.

 

 

 

 

Les mer

Ny Namsblankrapport

ørret fiskKartlegging av småblankforekomst i sidevassdrag til Øvre Namsen. Resultat fra undervanns-observasjoner i 2008, 2011 og 2012. Arbeidet utført av Gunnbjørn Bremset, Eva Marita Ulvan og Eva Bonsak Thorstad. Rapporten kan lastes ned ved å gå inn på følgende link;  NINA Rapport 1058.

Foto: Namsblank (øverst) og ørret. Fotograf: Ole Kristian Berg

Les mer

Namsblanken – en spesiell kar!

Namsblank Per H Olsen NTNUSmåblank (Namsblank): Norges sjeldneste biologiske mangfold?

I øvre del av Namsenvassdraget lever Europas rareste laksebestand. Denne vesle laksen, som kalles småblank eller namsblank, lever hele livet i elva. Den har en spesiell økologi og genetikk og et levesett som skiller seg helt fra alle andre laksebestander.

Går du inn her, kan du lese hele artikkelen som sto i Namdalsavisa torsdag 3. april 2014. Går du inn på følgende link; Sandlund et al 2014 småblank ece31040, kan du lese hele rapporten som artikkelen bygger på. NINA’s egen presentasjon finner du her.

Les mer

Naturvernforb. opptatt av Namsblanken

Fire gamle kraftverk har nesten utryddet «namsblanken, en småvokst lakseart som ikke finnes andre steder i verden enn i Namsen i Nord-Trøndelag. Mens NVE vurderer mulige tiltak som kan forbedre forholdene for arten, arbeider Nord Trøndelag E-verk videre med å få på plass maksimal utbygging av Trongfossen. De ønsker enda et kraftverk som kan få store konsekvenser for Namsens unike laksefisk.Les mer her.

Les mer

Vassdragstreff 2013 – Trongfossen

21. juli arrangerte Naturvernforbundet vassdragstreff på Trones med fokus på namsblanken og bevaring av Trongfossen. Den siste store gjenværende fossen i Namsen søkes nå utbygd av NTE Energi AS. På seminaret ble utbyggingsplanene lagt fram, konsekvensene for namsblanken av en eventuell utbygging ble presentert. Det var også lagt opp til en tur til Trongfoss.

Se Naturvernforbundets oppsummering fra seminaret og innleggene på seminaret her:

https://naturvernforbundet.no/trondelag/nyheter/god-stemning-paa-boergefjellsjubileum-og-vassdragstreff-paa-trones-article29383-1428.html

Les mer