Namsblanken – en spesiell kar!

Namsblank Per H Olsen NTNUSmåblank (Namsblank): Norges sjeldneste biologiske mangfold?

I øvre del av Namsenvassdraget lever Europas rareste laksebestand. Denne vesle laksen, som kalles småblank eller namsblank, lever hele livet i elva. Den har en spesiell økologi og genetikk og et levesett som skiller seg helt fra alle andre laksebestander.

Går du inn her, kan du lese hele artikkelen som sto i Namdalsavisa torsdag 3. april 2014. Går du inn på følgende link; Sandlund et al 2014 småblank ece31040, kan du lese hele rapporten som artikkelen bygger på. NINA’s egen presentasjon finner du her.

Les mer

Naturvernforb. opptatt av Namsblanken

Fire gamle kraftverk har nesten utryddet «namsblanken, en småvokst lakseart som ikke finnes andre steder i verden enn i Namsen i Nord-Trøndelag. Mens NVE vurderer mulige tiltak som kan forbedre forholdene for arten, arbeider Nord Trøndelag E-verk videre med å få på plass maksimal utbygging av Trongfossen. De ønsker enda et kraftverk som kan få store konsekvenser for Namsens unike laksefisk.Les mer her.

Les mer

Vassdragstreff 2013 – Trongfossen

21. juli arrangerte Naturvernforbundet vassdragstreff på Trones med fokus på namsblanken og bevaring av Trongfossen. Den siste store gjenværende fossen i Namsen søkes nå utbygd av NTE Energi AS. På seminaret ble utbyggingsplanene lagt fram, konsekvensene for namsblanken av en eventuell utbygging ble presentert. Det var også lagt opp til en tur til Trongfoss.

Se Naturvernforbundets oppsummering fra seminaret og innleggene på seminaret her:

https://naturvernforbundet.no/trondelag/nyheter/god-stemning-paa-boergefjellsjubileum-og-vassdragstreff-paa-trones-article29383-1428.html

Les mer

Namsblanken inn i valgkampen..

NA 300813SV-s 1.-kandidat i Nord-Trøndelag, Anne Kolstad, har engasjert seg sterkt i levevilkårene til namsblanken. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell vurderer å gi namsblanken status som prioritert art. Les mer her.

Les mer

Bekymret for Namsblanken

Tegning Namsblank KLVJeg regner Namsblanken for å være den mest spesielle fiskestammen vi har i norsk fauna, sier Ole Kristian Berg, professor ved Institutt ved biologi ved NTNU. Les hele artikkelen her.

Les mer

Namsblanken med hjemmeside!

Utbredelseskart Namsblank 2013Endelig har Namsblanken fått sin egen hjemmeside. Har finner du informasjon om utbredelse, forvaltning, forskning og status for Namsblanken. I tillegg er det quiz og kunnskapspill, samt endel bilder av Namsblanken.

Les mer

Namsblanken borte fra rødlista?

Namsblanken ble kategorisert som kritisk truet (CR) i Norsk Rødliste 2006. Den ble imidlertid ikke inkludert i Norsk Rødliste 2010. Dette kommer ikke av at statusen for namsblanken er endret, men fordi den nye lista prinsipielt bare omfatter vurdering av arter og ikke enkeltbestander.

Les mer

Lek med blanken

Nå kan du teste dine kunnskaper om namsblanken. Vi har et spill og en quiz. Klarer du begge? Gå til quizen og spillet

Les mer