Namsblanken med hjemmeside!

Utbredelseskart Namsblank 2013Endelig har Namsblanken fått sin egen hjemmeside. Har finner du informasjon om utbredelse, forvaltning, forskning og status for Namsblanken. I tillegg er det quiz og kunnskapspill, samt endel bilder av Namsblanken.

Les mer

Namsblanken borte fra rødlista?

Namsblanken ble kategorisert som kritisk truet (CR) i Norsk Rødliste 2006. Den ble imidlertid ikke inkludert i Norsk Rødliste 2010. Dette kommer ikke av at statusen for namsblanken er endret, men fordi den nye lista prinsipielt bare omfatter vurdering av arter og ikke enkeltbestander.

Les mer

Lek med blanken

Nå kan du teste dine kunnskaper om namsblanken. Vi har et spill og en quiz. Klarer du begge? Gå til quizen og spillet

Les mer