Relikt Laks

Småblank (også kalt Namsblank og blank) er en relikt laks som finnes i de øvre deler av Namsen. Småblank er en variant av atlantisk laks (Salmo salar). Den ble først beskrevet i 1953 av fiskebiologen Magnus Berg, som benyttet lokalnavnet småblank om dverglaksen i øvre deler av Namsen. ( Hunnen størst på bildet) Foto: Per Harald Olsen

Reliktlaks er laksearter som tilbringer hele livet i ferskvann. Disse stammer fra vanlig laks som ble værende i avstengte innsjøer og tilpasset seg livet der, og kalles derfor relikt.

I Norge er namsblank og bleke reliktlaks. De ble innestengt da isen smeltet og landet steg for mer enn 10 000 år siden. I dag er bleke og småblank de eneste laksebestandene i Norge som lever hele livet i ferskvann, men eksistensen deres er truet.

De svenske innsjøene Vänern og Vättern har også en bestand (der den kalles Klarälv). I Finland finnes enkelte mindre bestander. Arten finnes også i Nord-Amerika på Newfoundland og i De store sjøer. Bestandene i de karelske sjøene Ladoga og Onega er antakelig borte.