Trusler

EvaNamsenNamsskoganSentrum-095Småblanken har betydelig lavere genetisk variasjon enn sjøvandrende laks, noe som gjør den mer sårbar ovenfor miljøendringer. Effektive bestandsstørrelser ligger over det som anbefales ved kortsiktige bevaringstiltak, men under det som anbefales for langsiktig bevaring av en isolert bestand. Hver av bestandene av småblank er derfor sårbare på lang sikt, særlig overfor bestandsreduksjoner og introduksjoner. Småblanken er også sårbar fordi den finnes kun øverst i Namsenvassdraget. Negativ utvikling av levevilkårene i dette området, utbrudd av sykdommer, eller katastrofer som for eksempel forurensing i store deler av området, kan berøre en betydelig del av bestanden.

Terskel- og dambygging ved kraftutbygging har medført en betydelig reduksjon av elvestrekninger med velegnede leveområder for småblank. Strykområder er gjort om til terskelmagasiner med relativt stillestående vann, noe som favoriserer ørret framfor småblank. I tillegg er vannføringen i området generelt redusert på grunn av vannkraftreguleringer. Dette har ført til mindre vannvolum, og trolig også økt sedimentering, og dermed forringelse av leveområder på grunn av tetting av hulrom. Terskel- og dambygging, samt redusert vannføring har sannsynligvis medført en betydelig reduksjon av småblankbestanden. Ytterligere reduksjon av velegnede leveområder, eller forringelse av leveområder, kan medføreytterligere bestandsreduksjoner.